Hemofilide inhibitör ne demektir?

İnhibitör nedir? Neden önemlidir?

 
İnhibitör riskini artıran faktörler nelerdir?

 
İnhibitörden ne zaman şüphelenelim?